Publicistisk regnskab 2018

Et indblik i, hvad vi vil med vores journalistik

Digitalt layout: Anders Hjelmer Paulsen
Foto: Niels Svalebøg
Publiceret april 2019

Medier forlanger åbenhed og gennemsigtighed af de myndigheder, politikere, virksomheder, institutioner organisationer og mange andre, der spiller en vigtig rolle i vores samfund. Derfor er det naturligt, at medierne selv udviser samme åbenhed. De er nemlig også afgørende spillere i vores demokrati. Når vi holder skåltaler, siger vi, at vi er den fjerde statsmagt, som kontrollerer magten i samfundet. Det er imidlertid blot én af mange opgaver, medierne løfter. De præger på en lang række områder udviklingen og dagsordenen for den demokratiske samtale.

Indtil for få år siden gjorde de det uden væsentlig indblanding fra læserne, lytterne, seerne og brugerne. Medierne serverede indholdet, og så kunne danskerne synes om det eller lade være, vælge det til eller fra. Sådan er det ikke mere. Den digitale udvikling har gjort medieforbrugere til aktive deltagere i journalistikken. Enhver kan publicere hvad som helst digitalt. Det er grundlæggende en god og demokratisk udvikling, men har også skabt et mediebillede med meget stor forskel på troværdigheden af den uoverskuelige mængde af indhold, danskerne støder på i internettets jungle.

Det stiller skrappere krav til de etablerede medier om at være de tillidsvækkende guider, der leverer indhold, man kan stole på. Det fordrer samtidig, at medierne selv er gennemsigtige. Deres troværdighed er ikke givet på forhånd. De skal gøre sig fortjent til den.

Derfor udgiver Jysk Fynske Medier nu sin første publicistiske årsrapport. Her håber vi at give et indblik i, hvorfor vi eksisterer, hvad vi vil med vores journalistik, hvordan vi udøver den, hvem og hvor mange vi rammer, hvilke etiske regler vi spiller efter, og hvordan vi forholder os, når vi begår fejl. Vi vil gerne fortælle, hvordan vi arbejder, og hvorfor man kan stole på vores journalistik.

God fornøjelse.

Jesper Rosener
Administrerende direktør

Peter Orry
Ansvarshavende chefredaktør

Gert Eg
Bestyrelsesformand

Hvad vil vi?

Jysk Fynske Medier er på demokratiets side. Vores mission er at støtte demokrati og sammenhængskraft i de lokalområder, vi dækker. Det er derfor, vi eksisterer. Vores ejere er ikke interesserede i, at vi tjener store overskud hjem til dem. De siger derimod til os, at vi ikke skal drive vores medier for at tjene penge, men at vi skal tjene penge nok til at bevare og udvikle medierne, så vi kan opfylde vores mission.

Det betyder i praksis, at vi bruger så godt som alle vores journalistiske ressourcer på at producere lokaljournalistik. Selv om alle former for journalistik er væsentlig, så er lokaljournalistikken den allervigtigste, fordi den er en uundværlig del af hverdagen lige dér, hvor danskerne lever, bor og arbejder.

Vores journalistik tjener flere formål i de lokale samfund. Den kontrollerer magtudøvelsen hos de politikere, organisationer, virksomheder og andre, hvis beslutninger har indflydelse på menneskers hverdag. Den beskriver alle de gode og konstruktive ting, som sker hver dag og skaber stolthed og følelsen af en fælles identitet. Og den tager selvstændige initiativer med debatmøder, læserarrangementer og meget mere. Vi kalder det selv kritisk, konstruktivt og kærligt.

Alt sammen for at støtte demokratiet og sammenhængskraften i de lokalområder, vi brænder for og er stolte af at være en del af.

Jysk Fynske Mediers livecenter i Horsens gik i luften den 1. februar 2019. Det er livecentrets ansvar at sørge for, at den gode, lokale journalistik får digitale vinger. Her spiller data til en afgørende rolle. Kurver, søjler og forskellige dashboards danner sammen med god gammeldags journalistisk dømmekraft grundlaget for de mange hundrede beslutninger, der hver eneste dag skal træffes i livecentret. Arkivfoto: Morten Pape

Hvem er vi?

Jysk Fynske Medier samler i alt 13 dagblade, 53 ugeaviser og 4 radiostationer, 12 nyhedssites i forlængelse af vores dagbladstitler og 55 nyhedssites knyttet til vores ugeaviser i en mediekoncern, der er landets næststørste privatejede mediekoncern. Vi rummer både fortid og nutid, har rødder tilbage til printpressens fremkomst omkring 1800 tallet, og vores aviser har i dag følgeskab af digitale udgivelser som e-aviser og html-nyhedssites, vi møder vores brugere på papir, på desktop, tablet og mobil, vi udgiver nyheder i tekst og billeder, på video og på lyd.

Jysk Fynske Medier stræber efter at være i kontakt med så stor en del af befolkningen i vores dækningsområde som muligt. Vi rammer således 76 procent af alle over 15 år i Region Syddanmark og Region Midtjylland hver måned, svarende til 1.809.000 personer, med vores publicistiske indhold.

Lægger vi dertil alle vores kommercielle produkter og øvrige platforme er vi i dialog med over 2 millioner personer hver eneste måned.

Jysk Fynske Medier

Jysk Fynske Medier har hovedkontor på Bugattivej 8, Vejle. Koncernen har 491 redaktionelle medarbejdere.

En række redaktionelle afdelinger er fælles for hele koncernen:

Danmark med 12 medarbejdere, der producerer Danmark-sektionen, der udkommer med alle vores dagblade. Danmarks medarbejdere er placeret rundt i hele koncernen.

Livecenter, 13 medarbejdere, som styrer alle vores nyhedssites fra Horsens.

Printcentralen, 45 medarbejdere, som redigerer alle vores aviser. Afdelingen har til huse i Esbjerg.

Express, 8 medarbejdere, som arbejder med journalistisk indhold på baggrund af skriftlige input. Medarbejderne sidder i Aarhus og Esbjerg.

Magasin-redaktionen, 10 medarbejdere, som producerer Magasinet Søndag, Rejser, Bolig og andre tillæg. Medarbejderne sidder primært i Odense.

Erhvervsaviserne, 5 medarbejdere, som producerer vores Erhverv+ aviser. Medarbejderne er placeret rundt i koncernen.

Arkivfoto: Jacob Schultz

Hvad laver vi?

Vi udkommer på vores digitale platforme hver eneste dag, døgnet rundet. Vores dagblade udkommer 365 dage om året, og vores ugeaviser udkommer hver eneste uge. Vi er med andre ord en stor nyhedsmaskine, der leverer vidnesbyrd om livet i vores lokalsamfund.

Vi publicerer 220.000 artikler hen over året. Dagligt cirka 600 artikler på vores sites, heraf er omkring 100 PLUS-artikler, nyheder, baggrunde, perspektivhistorier forbeholdt vores abonnenter. Ovennævnte tal relaterer sig til vores dagblade, mens vores ugeaviser har budt på 140.000 artikler.

Vores mediehuse har alle rødderne solidt forankret i print-avisen. Vi står på en lang og stolt historie som avishuse, tilbage fra 1786, Ribe Stiftstidende, til i dag, hvor avisen på papir stadig er en central del af vores medievirksomhed.

Som abonnent på vores dagblade får du hen over året mange siders avis med lokale og regionale historier ind af brevsprækken. Skulle du få lyst til at læse et eksemplar af alle vores dagblade og ugeaviser, ville du skulle læse dig igennem 290.000 i løbet af et år. Det er der så vidt vides ingen, der gør. Men som du kan se i grafen herunder, får en abonnent på Århus Stiftstidende eksempelvis 19.960 sider avis i løbet af et år.

Det bliver i sagens natur til rigtigt meget papir, og derfor er det vigtigt for os, at det sker på en miljømæssig forsvarlig måde. Alt vores papir er FSC-mærket. I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordentligt sikkerhedsudstyr og løn.

Debatten på print, net og sociale medier

Samtalen er afgørende i et demokrati, og derfor prioriterer Jysk Fynske Medier debat-stoffet højt. En af vores vigtige opgaver er nemlig at sikre, at meninger brydes på en god og ordentlig måde. Vi prioriterer debatten på print med i alt over 6000 debat-sider i vores aviser hen over 2018. Vi havde i 2018 i omegnen af 20.000 debatindlæg i vores medier. 20.000 bidrag til den demokratiske samtale.

Debatten foregår ikke kun på vores medier, men også på de sociale medier i relation til vores indhold. Også dét er med til at opfylde vores mission, stimulere samtalen i vores lokalsamfund og derigennem demokrati og sammenhængskraft. Debatten foregår livligt på især Facebook, hvor vi i 2018 har haft omkring 750.000 kommentarer under vores opslag.

Betydning for den lokale dækning

Jysk Fynske Medier dækker et stort område. Vi er som koncern optagede af sammenhængskraft og det lokale demokrati, og vi tror, at begge dele har brug for et stærkt, lokalt medie, der beskæftiger sig de mange små samfund. Uden vores medier ville der ofte ikke være nogen til at fortælle den lokale historie. Et par eksempler er på sin plads.

Vi tager udgangspunkt i Hornsyld, en lille by i Østjylland med 1670 indbyggere. Hornsyld er den del af Hedensted Kommune, beliggende i Region Midtjylland. Hornsyld er en vigtig by i det lokale område, men ikke en by, der fylder meget i de landsdækkende medier. Det viser en søgning i Infomedia, som i en database samler alle danske mediers indhold.

Hornsyld blev omtalt i 1.670 artikler i løbet af 2018. Af de 1670 er de 1.134 omtaler i Jysk Fynske Mediers udgivelser, flest, 361 omtaler i Horsens Folkeblad, udgiver af den lokale avis og nyhedssite, hsfo.dk, og Hedensted Avis, den lokale ugeavis og ugeavis-nyhedssites, med 346 omtaler. 70 procent af de gange Hornsyld blev nævnt i medierne i 2018 var altså i Jysk Fynske Mediers udgivelser.

Vi bevæger os over Lillebælt, nord for Odense finder vi landsbyen Uggerslev, 365 indbyggere. En del af Nordfyns Kommune. Samme øvelse.

Uggerslev er en by på det nordlige Fyn med 363 indbyggere, beliggende 18 km nord for Odense og 6 km vest for Otterup. Byen ligger i Nordfyns Kommune og hører til Region Syddanmark. Et lille landsbysamfund. 145 gange blev bynavnet Uggerslev omtalt i danske medier i 2018, ifølge Infomedia. De 113 gange skete det i et af vores medier, selvfølgelig fleste gange i Fyens Stiftstidende og på Fyens.dk, 76 gange, fulgt af Ugeavisen Nordfyn, 13 gange. 78 procent af de gange Uggerslev var i medierne i 2018, var det i et af vores medier.

Vi er stolte over at give en stemme til de små samfund.Vi fortsætter til Tønder, en købstad i Sønderjylland, ved Vadehavet, i det sydvestligste hjørne af Danmark. En by med knap 8000 indbyggere. Vi finder bynavnet Tønder 27.637 gange i Infomedias arkiv. 15.473 gange i et af vores medier. 56 pct af alle omtaler.

Borgmester i Tønder Kommune er Henrik Frandsen, valgt for partiet Venstre. Vi finder ham omtalt i Infomedias arkiv 976 gange i løbet af 2018. De 646 gange var i et vores medier, 66 procent af alle omtalerne, flest gange selvfølgelig i den lokale udgave af JydskeVestkysten, 191.

Det nævnt for at illustrere, at vi tager vores rolle i forhold til det lokale demokrati alvorligt. Demokrati lever af opmærksomhed og interesse fra borgere og vælgere. Vi er stolte over at bidrage i den proces.

Hvem er vores læsere?

I er 410.000 avislæsere dagligt. Og I er 350.000 daglige brugere af vores nyhedssites. Mange af jer er både avislæsere og brugere af vores nyhedssites. Vi gør meget ud af at kende vores læsere, fordi vi derigennem kan udvikle vores produkter, så de passer jer så godt som muligt. Vi er først og fremmest fokuserede på vores lokalområde, og de mennesker, der bor der.

Læserne af vores dagblade på print er i gennemsnit 61 år. 51 procent mænd, 49 procent kvinder.

Lidt flere af læserne bor i byerne end på landet.

Den bosætning afspejler sig selvfølgelig også, når vi kigger på, hvor vores bude afleverer aviser hver morgen og eftermiddag. De fleste af vores abonnenter bor i eget hus.

Vi gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser og mødes med fokusgrupper for at få feedback på vores produkter. Vi var derigennem i kontakt med cirka 60.000 abonnenter via mail i løbet af 2018, og 3200 abonnenter er med i et af vores kundepaneler, hvor vi løbende er i dialog med dem.

Digital forbindelse

På vores nyhedssites har vi et godt kendskab til vores brugere. Det har vi via spørgeskemaundersøgelser, via Google og via Gallup.

Vi har en lille overvægt af kvinder blandt vores brugere. Aldersmæssigt er vores brugersammensætning stort set som befolkningen i øvrigt. Flest er mellem 45 og 54, men brugerne på vores nyhedssites fordeler sig fra ung til ældre.

Ugens gang på vores nyhedssites

Ikke en dag er ens i nyhedsbranchen, og dagene ligner heller ikke hinanden hen over ugen, når vi kigger på nyhedsforbruget. Mandag er ugens største dag. I grafen herunder sat til indeks 100. Ovenpå weekenden skal brugerne opdateres på nyhedsstrømmen, og det skaber ugens største nyhedsdag. Trafikken er derefter relativ stabil frem til weekenden igen rammer. Fredag er der lidt færre brugere på vores sites, og antallet dykker lørdag og søndag, hvor der er mindre skærmtid til rådighed end på ugens hverdage.

Døgnrytme

Vores nyhedssites er vokset ud af aviser, der for en dels vedkommende udkommer om morgenen, for andres vedkommende om eftermiddagen. Men det afspejler sig faktisk ikke i nyhedsforbruget på vores nyhedssites. Digitale brugere søger nyhedsformidling fra tidlig morgen til sen aften. Vi har en ret jævn trafik fra kl. 8 morgen til kl. 23 aften.

Grafen herover er indekseret ud fra trafikken klokken 8 om morgenen. Vi kan se, trafikken stiger, når folk møder ind på arbejde, igen når de holder frokostpause, og så er der igen en lille stigning lige inden fyraften. Men aftenen er blevet vores prime-time, hvor vi har flest brugere på vores nyhedssites som et populært supplement til tv-kanalernes udbud af fodbold, nyhedsudsendelser og tv-serier.


Arkivfoto: Michael Bager, Jens Thaysen og Nils Svalebøg

Sociale på sociale medier

Danskerne er store forbrugere af sociale medier. 77 procent af danskerne har således været aktive på Facebook i løbet af 2018, 53 procent er det dagligt. Ranglisten blandt sociale medier blandt danskerne er derefter Instagram, Snapchat, Youtube, WhatsApp, LinkedIn, Pinterest og Twitter. Vi fokuserer primært på sociale medier på Facebook og bruger platformen til dialog med brugerne. Koncernen har over 200 forskellige facebook-sider, hvor vi er dialog med brugerne om vores historier og lokalsamfund.

På vores 12 dagblades facebook-sider har vi godt 230.000 følgere, og antallet vokser fortsat. Vi fik således 11 procent flere følgere på vores hovedsider i løbet af 2018. Facebook er som nævnt klart det største sociale medie i Danmark, men vores medier søger dog også at være i kontakt med brugerne på andre platforme. På Instagram følger knap 32.000 således vores medier, mens vi er i kontakt med knap 27.000 på twitter.

Ugeaviserne når bredt ud

Vores 53 ugeaviser har ugentlig 825.000 læsere, der i ugeaviserne kan holde sig opdateret på lokale emner og sager, som er ”talk of town”, på udviklingen inden for butikker, forandringer i gadebilledet, spisesteder og byliv, kommunalstof med konsekvens for borgerne, skoler, børn, foreninger, kultur- og fritidsliv og debat. Læsere af vores ugeaviser 58 år i gennemsnit, 47 procent er mænd, 53 procent er kvinder.

JydskeVestkysten og Ugeavisen deler redaktionslokale i Aabenraa. Arkivfoto: Claus Thorsted

Jysk Fynske Medier i ørerne

Vores radioer byder også på masser af nyheder – udover den gode musik og øvrige underholdning. I det sydjyske, på Fyn og i Trekantområdet sender vi Classic FM, Skala FM og VLR, mens vi i det midtjyske område sender Classic FM, pulz.fm og Radio Viborg. Til sammen har vi 750.000 ugentlige lyttere, som i gennemsnit lytter med i lidt over ni timer.

To gange i timen lytter de til vores nyheder. Vores lyttere er glade for nyheder og hører i gennemsnit vores nyhedsudsendelser 16 gange om ugen. Det giver en rækkevidde på 12,4 millioner nyhedsudsendelses aflytninger hver eneste uge.